Застраховката с ниска собствена вноска е гаранция за банката, когато клиентът няма необходимата вноска, в размер на 20%. стойности на свойствата. С други думи, ако имотът ви струва, да речем, 300 000 лева, като част от необходимата вноска, трябва да имате сумата от 60 хиляди. Останалото ще бъде предоставено от банката като ипотека. Ако нямате такива спестявания, в много банки можете да осигурите поне половината от собствената си вноска под формата на застраховка.

Каква е ниската застраховка за собствен принос?

Последно време тези автомобили станаха доста известни, но за жалост само в по – развитите страни. Главната причина е тази, че благодарение на новите технологии, от които колата прелива, цената също главоломно скача нагоре. Малко хора у нас могат и са се възползвали