Мениджър продажби е търсена професия, която набира популярност всяка година и се развива не по-малко бързо от самата търговия. Въпреки общоприетото схващане, не всеки може да успее в тази област, а развитието на цялата компания зависи от професионализма и уменията на мениджъра по продажбите. Какво прави мениджърът по продажбите на практика, каква работа върши и с какво може да допринесе на новодошлия в бранша?

 

Мениджър продажби – какво представлява тази позиция?

Всъщност тази професия възниква още с появата на самата търговска индустрия, тоест можем да кажем, че е било много отдавна. Просто по-рано се е наричало по различен начин, а задълженията на управителя са се изпълнявали от търговец. В крайна сметка целта на търговията винаги остава същата - да се продаде някакъв продукт на добра цена и да се привлекат нови потребители. Заедно с това, след известно време започват  да се появяват много инструменти и практики за това.

Мениджър продажби е „универсален специалист”, който трябва да притежава редица качества, професионални умения и способности, благодарение на които, той ще може да изпълнява на високо ниво своите служебни задължения.

Най-добрият мениджър трябва да притежава красноречие, чар, решителност и отговорност. Най-важното е, че той трябва да има голямо желание да работи и може да се мотивира сам. Разбира се, търговците винаги ценят опита, старшинството и знанията, не само в търговията, но и в другите индустрии. Също така служителят трябва да знае всичко за компанията, в която работи, както и за предлаганите стоки.

Важно! Ако говорим за тези, за които позицията не е подходяща, това са срамежливите и несигурни хора.

 

Работни задължения

Най-важната длъжностна отговорност на мениджъра е продажбата на стоки и услуги на компанията, в която работи. Такова широко поле за дейност съдържа редица задачи, от ефективността на които зависи крайният резултат.

- Търсене на нови потенциални купувачи и клиенти. Установяване на нови партньорства и поддържане на връзка със стари клиенти.

- Комуникационни отговорности. Всички служители поддържат връзка с клиентите: директно, чрез обаждания, чрез Интернет, а също така се консултират по всички въпроси, свързани с продажбите и сътрудничеството.

- Изготвяне и подписване на договори. Мениджърът по продажбите върши и тази работа. Той сключва договори за продажба с клиента: сложността зависи от вида на продукта.

- Работа с документи. Специалист от този профил е отговорен за правилното поддържане на всички документи, свързани с процеса на закупуване на стоки или поръчване на услуги.

- Мониторинг на вътрешния пазар. Истински професионалист редовно следи новите тенденции в търговската индустрия, улавя най-новите движения и ги прилага в своята работа. Той също така е длъжен да следи за постиженията и грешките на конкурентите, за да използва това в своята практика.

- Проследяване на доставката на стоки. Служителят трябва да контролира процеса на доставка, така че клиентът да получи поръчаните стоки навреме и да извърши плащането.

Това в никакъв случай не са всички отговорности, които мениджъра продажби изпълнява. Списъкът зависи от много фактори, например от вида на стоките или услугите, спецификата на търговията и дори от нивото на самата компания. Например в големите предприятия с огромен персонал мениджърът може да има много тясна специализация в работата, но в млади и малки компании един специалист може да има много отговорности, тъй като работи с малък брой клиенти и нисък оборот на стоки.

Източник: nameri-rabota.com