Уличното осветление предоставя редица важни предимства. Служи за подобряване на сигурността в градските райони и за повишаване на качеството на живот, чрез изкуствено удължаване на часовете, в които е светло, както и за повишаване на безопасността за шофьорите, колоездачите и пешеходците.

Представете си как се разхождате по тъмна уличка посред нощ. Или в тъмен парк... Не бихте ли усещали нарастващо чувство на страх с всяка стъпка? Сега, ако ходехте по добре осветена улица или паркова алея с красиви осветителни тела, нямаше да се притеснявате така, нали?  Психологическият ефект на светлината е добре известен за всични ни, дори и да не го осъзнаваме на пръв поглед.

Лошата видимост допринася най-вече за пътни инциденти и подпомага престъпната дейност. Наличието на подходящо осветление действа едновременно, като възпиращ фактор за престъпниците и, като система за ранно предупреждение на потенциалните жертви.  Магистралите и натоварените пътища се нуждаят от специално изчислено улично осветление, но и изолираните второстепенни улици и пътища, също се нуждаят от добро осветление. Малките междуселски пътища често са пресичани от диви животни и това може да причини инциденти. Светлината трябва да се разпространява на голямо разстояние, за да се увеличи видимостта на водачите и да се избегнат инциденти.

Между 2 стълба не трябва да има тъмни петна по платното. Евтините улични осветителни тела, макар и лед, често пъти ни изиграват много лош номер, оставяйки такива тъмни петна. Особено важно е как пада светлината в условия на мъгла, дъжд и снеговалеж.

Как изчисляваме лумените, които трябва да бъдат на платното за движение?

Това е една формула, която използват проектантите на осветление. Умножете площта в квадратни метри по Lux на квадратен метър и разберете от колко Lm /лумени/ имате нужда. Разделете ги на броя на лумените, доставени от всяка крушка.

Какво да е разстоянието между две улични лампи?

Зависи от ширината на пътната платно и статута на трасето (пътя).

Технически разстоянието между две улични лампи трябва да бъде 29 метра.

С каква височина са стълбовете за улично осветление?

Височината на уличната лампа обикновено е между 6, 8, 10, 12 или 15 метра. Тя зависи от ширината на пътното платно и статута на пътя.

Уличните светлини във всичките им форми са съществена част от съвременния живот. Те ни помагат да живеем живота си извън пределите на слънчевата светлина.

Източник: Итроникс ЕООД, www.itronix.bg