С добавянето на модификатори и въздействието на стабилизатори, ПВЦ се превръща в популярен материал за дограма. Чрез добавянето на пластификатори, той може да стане достатъчно гъвкав, за да бъде използван и за кабелни приложения като изолаторна тел. Също ПВЦ се използва

и за да грамофонни плочи, както и за множество други приложения в различни области като:

Преносими електронни аксесоари

PVC-то намира големи приложения като съставка за производството на аксесоари или корпуси за преносима електроника. Чрез процес на топене, той може да приеме пречистващи свойства, каквито притежават материали като вълна или памук. По този начин той може да поеме частиците прах и бактерии и да предпази електрониката.

Знаци

Поливинилхлоридът се формира в плоски листа в различни дебелини и цветове. Като плоски листа, PVC-то често е разширяван, за да се създадат кухини във вътрешността на материала, предоставяйки допълнителна дебелина, без допълнително тегло и минимални допълнителни разходи. Листовете, използвани за знаци и табелки, се режат с трион и с ротационно оборудване. Пластифицираният PVC се използва и за производството на тънки, цветни филмови или принтерни ленти. Тези листове и филми, са използвани за производството на широка гама от търговски продукти като знаци, табели и маркировки върху превозни средства.

Строителство

На разположение са и PVC цименти. Този цимент омекотява материала до състояние на гел, докато различните слоеве не залепнат. Той има и друго практическо приложение, като има възможност да промени дебелината на стената, за да се даде възможност за монтаж на нестандартни сегменти.

Рециклиране

Рециклирането на PVC след потреблението е технически осъществимо. Разходите за рециклиране на чисти и хомогенни потоци отпадъци като цяло са приемливи. Твърдите PVC материали могат да бъдат рециклирани в тръби и профили. Някои PVC производители са пуснали програми за винилно рециклиране, които рециклират производствените отпадъци обратно в продукти и обратното, а също и преработват PVC строителните материали, за да се намали натоварването на сметища. Топлинният процес деполимеризация може безопасно и ефективно да конвертирате PVC в гориво и минерали, но това все още не е широко разпространено.

Нов процес за рециклиране на PVC се развива в Европа, наречен Тексилууп. Този процес се основава на технология, която вече се прилага индустриално в Европа и Япония, наречена Винилууп. Тя се състои от възстановяване на PVC пластмасата чрез разтваряне и утаяване. Стремежът е да се създаде една затворена веригата, където рециклирането е по-лесно и удобно.