Наличието на личен автомобил далеч не се изчерпва само с шофирането и пътуването от една до друга точка. В голям процент от случаите на шофьорите се налага да имат знания относно множеството компоненти, изграждащи структурата на едно превозно средство. Не са малко и случаите, в които именно по време на пътуване възниква някакъв казус, който, твърде често, води до проблем на пътя. В такива ситуации е наистина важно да можем да реагираме и да си помогнем сами, поне докато не съумеем да придвижим автомобила до сервиз. Понякога една дбра отправна точка би могла да бъде информираността – ето защо в днешната статия залагаме именно на нея.

Какво представлява частта, която наричаме жило за ръчна спирачка, и защо е толкова важна?

Както добре знаем, всеки един автомобил е оборудван с първична и вторична спирачна система. Първичната е онази, която активираме по време на шофиране чрез достъпване на педала на спирачката. Вторичната се задейства посредством лоста на ръчната спирачка, който, с помощта на жило за ръчна спирачка, се свързва с дисковите спирачки на колелетата на автомобила и позволява тяхното блокиране. Безспорно това е извънредно важна функция, която дава възможност да се предотвратят редица инциденти – най-вече шофьорите прибягват до тази функционалност, ако следва да паркират превозното си средство на място под наклон. Важно е да държим вторичната спирачна система, както и жилото за ръчната спирачка, в изправност, защото именно до тях опираме, ако, поради някаква причина, първичната спирачна система откаже. Ето защо регулярната диагностика и профилактика с лекота ще предотвратят всякакви бъдещи възникващи проблеми и казуси. Препоръчваме винаги, когато предприемате технически преглед на автомобила си, да напомняте на специалистите да обърнат достатъчно време и на въпросното жило за ръчна спирачка. А ето и най-честите симптоми, че е възможно да е претърпяло повреда от някакъв тип.

По какво да познаем, че жилото изисква преглед и ремонт?

За щастие, в повечето случаи сигнализацията за проблем се появява преди окончателното разваляне на частта, което би предизвикало множество произшествия.

Ако забележите, че с трудност управлявате спирачния лост на автомобила, то първото, което следва да направите, е да проверите дали жилото за ръчната спирачка е изправно. Възможно е да се е разхлабило или скъсало – в такъв случай своевременно трябва да посетите сервиз. Друга индикация е свързана с невъзможността задните колелета да се блокират – това също може да говори за нарушена свръзка между спирачките и спирачния лост. Вече упоменахме, че именно това жило за ръчна спирачка осъществява връзката между двете части. Монтьорите бързо и безпроблемно биха могли да диагностицират компонентите и да отстранят възникналите проблеми.